Združenie

Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky je záujmovým združením právnických osôb – mestských častí. Obhajuje záujmy mestských častí v systéme samosprávnych orgánov hlavného mesta Bratislavy a napomáha rozvoju samosprávy. Regionálne združenie vzniklo v roku 1995 a združuje všetkých sedemnásť mestských častí hlavného mesta Bratislava. Členmi združenia sú starostovia metských častí, prípadne ich zástupcovia. Aktuálnym predsedom združenia je starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa, podpredsedami sú starosta Vrakune Martin Kuruc a starosta Ružinova Dušan Pekár. Funkčné obdobie členov predsedníctva sa viaže na volebné obdobie samosprávy obcí.

Stanovy združenia

SB_Stanovy.page.001

Štatút hlavného
mesta Bratislava

Statut_hlavneho_mesta-page-001

Zákon o Bratislave

Zákon-o-BA-page-001