Záhorská Bystrica

Starosta:

Ing. Jozef Krúpa
Rozloha: 32,3 km 2
Počet obyvateľov: 4 554

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava- Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1
843 57 Bratislava 48

tel.: +421 2 659 561 10
fax: +421 2 659 562 50
e-mail: starosta@zahorskabystrica.sk

http://www.zahorskabystrica.sk