Starostovia chcú zmeniť nespravodlivé prerozdeľovanie finančných prostriedkov mestským častiam

Bratislava, 26. jún 2017  Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR (RZMČ) na svojom dnešnom zasadnutí rokovalo o ďalšom postupe prípravy zmien vo financovaní mestských častí. Starostovia uvítali otvorenie diskusie na tému spravodlivejšieho prerozdeľovania daňových príjmov mesta medzi mestské časti na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) pri rokovaní o parkovacej politike. RZMČ konštatovalo, že súčasný systém financovania nie je objektívny a je potrebné o ňom diskutovať a prijať potrebné opatrenia, na čo starostovia vyzývali poslancov a vedenie mesta už v minulom roku.

Podľa starostov nie je dôvod, vzhľadom na mimoriadne príjmy mesta, aby bola solidarita mestských častí riešená tak ako doteraz. „Nepredpokladáme, že v tejto fáze diskusie bude možné pri otázke schvaľovania parkovacej politiky naplniť požiadavku poslancov MsZ na dorovnanie a dokompenzovanie nespravodlivého prerozdeľovania finančných prostriedkov v hlavnom meste. Súčasne však navrhujeme pri schvaľovaní parkovacej politiky zapojiť do systému finančného vyrovnávania hlavné mesto SR a to v rozsahu sumy doterajšej solidarity vo výške 1,95 mil. eur, čiže v sume, ktorá nepresahuje 0,8% z príjmov rozpočtu,“ skonštatoval Jozef Krúpa, predseda RZMČ a starosta Záhorskej Bystrice.

Starostovia zároveň očakávajú pokračovanie diskusie o ďalších návrhoch na odstránenie disproporcie v prerozdeľovaní financií a primárne o objektivizácii financovania výdavkov na školstvo medzi magistrát a mestské časti, kde mestské časti zodpovedajú za zabezpečenie služieb pre dve tretiny všetkých prepočítaných žiakov v hlavnom meste SR.

„Vo veci spravodlivého financovania mestských častí opakovane žiadame vedenie mesta o vytvorenie pracovnej skupiny z odborníkov magistrátu, poslancov MsZ a starostov, tak, aby výsledkom rokovaní bolo opätovné otvorenie štatútu a prijatie zmien v systéme financovania pred predložením prvého návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2018,“ informuje J. Krúpa.

Tak ako doteraz, starostovia považujú zavedenie dobrých parkovacích pravidiel za dôležitý krok pre Bratislavu a k parkovacej politike sa vyjadrili aj jednotlivé mestské časti uzneseniami svojich miestnych zastupiteľstiev. Kompetencie urobiť zmeny týkajúce sa parkovania v štatúte hlavného mesta majú však výhradne mestskí poslanci.