Staré Mesto

Starosta:

Mgr. Radoslav Števčík

Rozloha: 9,6 km2
Počet obyvateľov: 38 788

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava 1

tel.: +421 2 592 461 11
fax: +421 2 529 200 03
tel.: +421 2 592 462 77

e-mail: starosta@staremesto.sk
e-mail: hovorca@staremesto.sk

http://www.staremesto.sk