Ružinov

Starosta:

Ing. Dušan Pekár

Rozloha: 39,7 km2
Počet obyvateľov: 69 017

Kontakt:

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava 2

tel.: +421 2 482 841 11
tel: +421 2 433 312 84
tel:+421 2 482 843 68,
tel:+421 917 524 660
fax: +421 2 433 355 09

e-mail: starosta@ruzinov.sk
e-mail: miroslava.strosova@ruzinov.sk

http://www.ruzinov.sk