Rača

Starosta:

Mgr. Peter Pilinský

Rozloha: 23,6 km2
Počet obyvateľov: 19 814

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Rača
Kubačova 21
831 06 Bratislava 35

tel.: +421 2 491 124 11
fax:  +421 2 491 124 19

e-mail: starosta@raca.sk
e-mail: info@raca.sk

http://www.raca.sk