Nové Mesto

Starosta:

Mgr. Rudolf Kusý

Rozloha: Rozloha: 37,5 km2
Počet obyvateľov: 36 526

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava 3

tel.: +421 2 49 253 111
tel.: +421 2 49 253 512

fax: +421 2 455 294 59

e-mail: banovemesto@stonline.sk
e-mail: sekretariat@banm.sk

http://www.banm.sk