Tlačové správy

Februárové zasadnutie starostov Bratislavy aj o mestských lesoch, či problémoch so starostlivosťou mesta o svoj majetok na území mestských častí

21.2.2018

Februárové zasadnutie starostov Bratislavy aj o mestských lesoch, či problémoch so starostlivosťou mesta o svoj majetok na území mestských častí

Bratislava, 19. február 2018 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR (RZMČ) na svojom zasadnutí (16.2.) otvorilo niekoľko aktuálnych tém. Starostovia diskutovali o skúsenostiach s prevádzkou Integrovaných obslužných miest občana (IOMO) na miestnych úradoch, prebrali...

Februárové zasadnutie starostov Bratislavy aj o mestských lesoch, či problémoch so starostlivosťou mesta o svoj majetok na území mestských častí
Mestské časti dostanú z daňových príjmov mesta budúci rok viac

20.12.2017

Mestské časti dostanú z daňových príjmov mesta budúci rok viac

Bratislava, 20. december 2017 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR (RZMČ) sa na svojom včerajšom (19.12.) zasadnutí venovalo otázkam dopadov schváleného štátneho rozpočtu na príjmy mesta a mestských častí v budúcom roku.

Mestské časti dostanú z daňových príjmov mesta budúci rok viac
Zmena solidarity je len prvý krok, delenie daňových príjmov mesta musí prejsť hlbšou rekonštrukciou

13.11.2017

Zmena solidarity je len prvý krok, delenie daňových príjmov mesta musí prejsť hlbšou rekonštrukciou

Bratislava, 13. november 2017 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR (RZMČ) zvolalo na dnes (13.11.) mimoriadne zasadnutie, na ktorom pokračovalo v rokovaniach o otázke prerozdeľovania daňových príjmov mesta medzi mestské časti. O návrhoch opatrení rokovalo na...

Zmena solidarity je len prvý krok, delenie daňových príjmov mesta musí prejsť hlbšou rekonštrukciou
Starostovia Bratislavy: Uvítali sme, že si primátor osvojil návrh starostov o prenose solidarity na mesto

7.11.2017

Starostovia Bratislavy: Uvítali sme, že si primátor osvojil návrh starostov o prenose solidarity na mesto

Bratislava, 7. november 2017 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta Bratislavy (RZMČ) na svojom včerajšom (6.11.) zasadnutí prijalo uznesenie, v ktorom odsúhlasilo predložený návrh zmeny Štatútu hlavného mesta týkajúci sa presunu finančnej podpory, tzv. solidarity, ...

Starostovia Bratislavy: Uvítali sme, že si primátor osvojil návrh starostov o prenose solidarity na mesto
Septembrové stretnutie starostov Bratislavy: O poplatkoch za rozvoj, mestskej polícii, aj nútenej správe Devína

27.9.2017

Septembrové stretnutie starostov Bratislavy: O poplatkoch za rozvoj, mestskej polícii, aj nútenej správe Devína

Bratislava, 27. september 2017 Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR (regionálne združenie) na svojom včerajšom zasadnutí rokovalo o aktuálnych témach mestských častí, venovalo pozornosť výmene skúsenosti s výberom poplatku za rozvoj, službám mestskej polície, či...

Septembrové stretnutie starostov Bratislavy: O poplatkoch za rozvoj, mestskej polícii, aj nútenej správe Devína