Karlova Ves

Starostka:

MUDr. Dana Čahojová

Rozloha: 11,0 km2

Počet obyvateľov: 32 879

 

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Karlova Ves

Nám sv. Františka 8

842 62 Bratislava 4

tel.: +421 2 602 591 11

tel.: +421 265 4217 02

fax: +421 2 654 280 24

e-mail: starostka@karlovaves.sk

http://www.karlovaves.sk