Jarovce

Starosta:

Ing. Pavel Škodler

Rozloha: 21,3 km2
Počet obyvateľov: 1 479

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Jarovce
Palmová 1
851 10 Bratislava 59

tel.: +421 2 628 601 78
tel.: +421 2 628 603 96

e-mail: starosta@jarovce.sk

http://www.jarovce.sk