Dúbravka

Starosta:

RNDr. Martin Zaťovič

Rozloha: 8,6 km2
Počet obyvateľov: 32 751

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
841 02 Bratislava 42

tel.: +421 2 642 824 28
tel: +421 2 643 666 18 ústredňa
tel.: + 421 2 642 872 27 sekretariát

fax: +421 2 643 691 00

e-mail: mu@dubravka.sk
e-mail: lattacherova@dubravka.sk

http://www.dubravka.sk