Devínska Nová Ves

Starosta:

Milan Jambor

Rozloha: 24,2 km2
Počet obyvateľov: 15 655

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava 49

tel.: +421 2 602 014 00
tel: +421 2 645 383 67
tel: +421 2 645 383 68

e-mail: starosta@mudnv.sk

http://www.devinskanovaves.sk