Devín

Starostka:

Ing. Ľubica Kolková

Rozloha: 14,0 km2
Počet obyvateľov: 1 118

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Devín
Kremeľská 39
841 10 Bratislava 46

tel.: +421 2 602 025 11
tel: +421 2 602 025 17

fax: +421 2 657 303 09

e-mail: starostka@devin.sk

http://www.devin.sk