Čunovo

Starostka:

Gabriela Ferenčáková

Rozloha: 18,6 km2
Počet obyvateľov: 1 014

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Čunovo
Hraničiarska 144
851 10 Bratislava

tel.: +421 2 628 506 21
tel.: +421 2 628 506 29

e-mail: cunovo@mc-cunovo.sk

http://www.cunovo.eu