Čakáme. Odpoveď magistrátu k príprave zákona o Bratislave neprichádza

Bratislava, 14. jún 2017  Starostovia Bratislavy čakajú už tretí mesiac na reakciu primátora Bratislavy vo veci diskusie na tému prípravy novely zákona o Bratislave. Primátor verejne dlhodobo prezentuje zámer zmeniť zákonom o Bratislave pozíciu, status, kompetencie a finančné postavenie hlavného mesta a mediálne deklaruje, že pokročil v diskusii so zástupcami vlády. Starostovia mestských častí však nepoznajú ani základný rámec pripravovanej novely. Preto v liste, ktorý zaslali v polovici marca primátorovi, žiadali o upresnenie obsahu novely. Starostovia sú pripravení spolupracovať na budúcej podobe správy a financovania mesta, ale potrebujú vedieť ako formuluje hlavné parametre novely jej iniciátor.

V liste adresovanom primátorovi 15. marca 2017 starostovia žiadali o upresnenie informácií čo primátor hlavného mesta, autor Bratislavskej deklarácie, iniciátor novely zákona o Bratislavy, ktorý ju pripravuje takmer tri roky, považuje za kľúčové z pohľadu fungovania hlavného mesta a jeho jednotlivých mestských častí. Za dôležité, okrem iného,  považujú upresnenie otázky, či bude Bratislava skôr unitárne mesto alebo budúca podoba mestskej samosprávy bude rozdelená do viacerých mestských častí. Rovnako, či je ambíciou meniť financovanie, kompetencie alebo štatút mesta, prípadne, či bude Bratislava metropolitným regiónom. Súčasne očakávame oboznámenie s postojom vlády k návrhom primátora po vzájomných rokovaniach.

Napriek nášmu naliehaniu sa avšak reakcia magistrátu na tri mesiace zasekla. Tento model, kde sa nekomunikuje s dotknutými stranami, kde sa kompetentní doprosujú informácií,  ale na druhej strane, kde sa témy prezentujú výhradne v PR výstupoch v médiách, je charakteristickým pre aktuálne vedenie mesta. Je to veľká chyba vedenia, na ktorú doplácajú Bratislavčania. Často sme nútení komunikovať cez médiá, aby si nás pán primátor všimol. Je viac ako potrebné, aby primátor začal s mestskými časťami komunikovať, potrebujeme poznať konečný stav budúcej podoby samosprávy a hľadať spôsoby, ako ho dosiahnuť,“ informuje Jozef Krúpa, predseda Regionálneho združenia mestských častí SR a starosta MČ Bratislava-Záhorská Bystrica. Aktuálne starostovia listom zo dňa 5.6.2017 opätovne požiadali primátora o reakciu na spoločnú výzvu z marca tohto roku.

Okrem oboznámenia sa s obsahom pripravovanej novely, žiadame aj o vypracovanie analýzy rozdelenia kompetencií a opätovne vyzývame k vzniku pracovnej skupiny, ktorej súčasťou by boli aj odborníci na samosprávu nezaťažení riešením problémov v Bratislave a jej mestských častiach a mohli by problematiku posúdiť nezávisle a kompetentne. Záujmom starostov je spolupracovať na príprave spravodlivého nastavenia podmienok pre ďalší rast a rozvoj Bratislavy. Spolu so svojimi kolegami sme pripravení venovať sa intenzívne otázkam systémových zmien, ktoré pomôžu Bratislave a jej mestským častiam ďalej sa rozvíjať a zvyšovať životnú úroveň Bratislavčanov.