Bratislava

Bratislava – hlavné mesto Slovenskej republiky plní funkciu politického, kultúrneho, spoločenského, obchodného a vedeckého centra. Hlavné mesto Bratislava leží na úpätí Malých Karpát a rozprestiera sa na rozlohe 367,5 km2 na oboch brehoch rieky Dunaj, ktorá je druhou najväčšou európskou riekou. S počtom obyvateľov viac ako 430 000 je najväčším mestom Slovenska. Od 1. januára 1993 je Bratislava hlavným mestom Slovenskej republiky. Od tohto dátumu je sídlom prezidenta a najvyšších štátnych úradov, zahraničných zastupiteľských úradov a kultúrnych centier viacerých krajín. Rovnako je aj ekonomickým a hospodárskym centrom.

Súčasná samospráva bola ustanovená v roku 1990 zákonom o obecnom zriadení a najmä osobitným zákonom o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave. Samosprávu Bratislavy tvoria dve kompetenčné úrovne. Na úrovni mesta ako celku je to primátor a mestské zastupiteľstvo a druhú úroveň tvoria starostovia 17 mestských častí a ich miestne zastupiteľstvá.